BESTUUR

Het bestuur van Milites Templi wordt gevormd door drie personen.
Voorzitter: Serge
Kampverantwoordelijke: Annick
Maarschalk: Xavier
Het bestuur staat in voor de dagelijkse werking en lange termijn visie van Milites Templi. Het bestuur neemt beslissingen bij belangrijke, dringende zaken, waarbij geen tijd is om deze op een kapittel voor te leggen.Andere functies en verantwoordelijkheden zijn terug te vinden in de verslagen van de diverse kapittels.

Terug naar homepage